AANMELDEN / HERZIEN ADVIES

Procedure herzien advies voor leerlingen aanmelding schooljaar 2021 - 2022

Het is mogelijk dat leerlingen een hoger advies hebben gekregen naar aanleiding van de Centrale Eindtoets. Als dat voor uw zoon of dochter geldt, dan kunt u contact opnemen via de mail met mevrouw Inan, m.inan@ctstorkcollege.nl of bellen naar C.T. Stork College, telefoonnummer 074 7504850 en vragen naar mevrouw Inan. U kunt dan de wens voor een ander niveau doorgeven.

Als gevolg van het later bekend worden van de uitslag van de Centrale Eindtoets Basisonderwijs is de aanmeldingsdatum aangepast. Verzoeken kunnen uiterlijk woensdag 2 juni tot 15:00 uur worden doorgegeven. Op donderdag 3 juni ontvangt u dan een bericht over de definitieve plaatsing.