Schoolkosten 2023-2024

Selecteer een pagina:

Schoolkosten 2023-2024

Gratis lesmateriaal

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan:
-leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
-examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s;
-de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling nodig heeft;
- distributiekosten
-verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal, enzovoort.

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en met name de leerlingen belangrijk vinden. Om die activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. In de onderstaande tabel staat hiervan een overzicht en kunt u zien wat wij hieronder verstaan.

Domein

€ 3,00

Niet lesgebonden activiteiten (Sinterklaas, kerst, e.d.)

€ 10,00

Algemene culturele en sportieve vorming

€ 5,00

Oudervereniging

€ 2,00

Leerlingvereniging

€ 5,00

CJP-pas

€ 10,00

Totaal

€ 35,00


Normaal gesproken brengen we jaarlijks via de vrijwillige ouderbijdrage ook zaken als introductie, excursies en activiteiten in rekening. Echter voor schooljaar 23-24 worden de kosten voor de activiteiten waar mogelijk betaald vanuit de NPO-gelden die het C.T. Stork College dit jaar nog ontvangt van de overheid. Wij vinden het als school van belang dat alle door ons georganiseerde activiteiten** doorgang kunnen vinden en dat alle leerlingen hieraan deelnemen. Dit omdat door de Covid-19 uitbraak van de afgelopen jaren veel leerlingen vooral deze sociale activiteiten hebben moeten missen en deze juist van belang zijn voor de ontwikkeling. Of wij deze kosten ook in de toekomst als school kunnen blijven betalen is momenteel geen uitspraak te doen en dit zou dus ook kunnen betekenen
dat in de toekomst weer een vrijwillige bijdrage gevraagd zal worden voor activiteiten e.d. Over deze activiteiten en bijbehorende kosten zullen we op de hoogte houden. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kan niet leiden tot een uitsluiting van de activiteit

Betaling
Het innen van de schoolbijdrage verloopt via het digitale programma WIS Collect. Op het moment dat de schoolkosten klaar staan, ontvangt de ouder/verzorger die bij ons bekend is als debiteur, een e-mail ontvangen met daarin de link naar het digitale systeem genaamd WIS-Collect. Wanneer u klikt op de link, komt u automatisch in het factureringssysteem van WIS-Collect. U kunt in het programma selecteren aan welke activiteit/onderdeel u wilt bijdragen en daaropvolgend de betaling aan ons voldoen per iDEAL.

** georganiseerde activiteiten zijn o.a. introductieprogramma, teambuilding, museumbezoek, meerdaagse reis.


Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld