Vertrouwenspersonen

Binnen onze locatie kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon als u wilt praten over bijv. onderwerpen zoals:

- Pestgedrag
- Intimidatie
- Discriminatie
- Agressie of zelfs geweld.
- Conflict met een leerkracht/medewerker

Wat is onze taak?

- We analyseren voorvallen en adviseren hierover en verwijzen naar professionele hulpverleners
- We zijn er om te luisteren, adviseren en verwijzen de ontvangen klachten door (school gerelateerd) van collega’s , leerlingen en ouders.

U kunt u een mail sturen naar onderstaande medewerker (of telefonisch contact opnemen met de school)

m.helmink@ctstorkcollege.nl

a.roetenberg@ctstorkcollege.nl