Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en met name de leerlingen belangrijk vinden. Om die activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. In de onderstaande tabel staat hiervan een overzicht en kunt u zien wat wij hieronder verstaan.

Het algemene deel van de ouderbijdrage 2018 – 2019 is als volgt vastgesteld:

Bibliotheek/mediatheek/leerwerkhuis€ 3,00
Niet lesgebonden activiteiten (Sinterklaas, kerst, e.d.)€ 10,00
Algemene culturele en sportieve vorming€ 5,00
Oudervereniging€ 2,00
Leerlingvereniging€ 5,00
CJP-pas€ 10,00
Totaal€ 35,00

Daarnaast brengen we via de vrijwillige ouderbijdrage zaken als excursies en meerdaagse activiteiten in rekening.

Klas 1Klas 2Klas 3Klas 4
Introductiekamp55
Introductieactiviteit203025
Excursie winterberg55
Meerdaagse excursie175-200
Afsluiting 4e jaar35

Bekijk hier het complete overzicht van de schoolkosten 2018-2019.