Revisie van overgangsbesluiten

Aan het eind van het schooljaar neemt de docentenvergadering - bestaande uit de docenten, leerlingcoördinator(en) en teamleider een besluit over de vraag of een leerling wel of niet bevorderd kan worden naar een volgende klas of dat hij naar een andere leerweg wordt overgeplaatst.


Hiervoor heeft de school overgangsrichtlijnen vastgesteld en deze richtlijnen zijn bepalend voor een bevordering van een leerling.

Klik hier voor het overgangsbesluit