Respectprotocol

In deze Spelregels voor Respect vindt jij en u alles wat we op school doen om het hier zo veilig mogelijk te maken. De spelregels helpen iedereen goed samen te werken: ons schoolteam, u als ouders, jij als leerling. In de Spelregels voor Respect staat wat we doen als we zien dat iemand pest of gepest wordt. Ook staat hier wat we doen en welke activiteiten we houden om pesten te voorkomen.

Onderdeel van de Spelregels voor Respect, zijn de Spelregels voor Sociale Media.

Twitter, Instagram, Facebook, What’s App, YouTube, LinkedIn – al deze sociale media bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op je school. Ook kunnen ze meehelpen aan een goede naam van onze school. Het omgekeerde kan ook: met berichten op sociale media (onbewust) kun je de goede naam van onze school en de mensen die er werken ook beschadigen.
Daarom vragen wij je: denk goed na wat je doet op sociale media en lees onze Spelregels voor Sociale Media

Klik hier voor respectprotocol