Informatie rondom examens, examenreglement en PTA's

Programma 's van Toetsing en Afsluiting (PTA) en Examenreglement

Inclusief voortgangsdossier leerjaar 3, cohort 2020-2022

PTA BBL/LWT

PTA KBL

PTA TGL

Examenreglement 2020 - 2021 (geldig voor cohort 2019-2021 en cohort 2020-2022)

Leerjaar 4 (huidige 4e jaars, cohort 2019-2021)

PTA BBL/LWT

PTA KBL

PTA TGL

Bovenbouw: Exameninstructies
De eindexamens zijn nog ver weg, maar toch werken de leerlingen in leerjaar 3 en 4 al aan hun examencijfers. Sommige toetsen van leerjaar 3 en álle toetsen van leerjaar 4 tellen namelijk mee voor het schoolexamencijfer.

Deze toetsen heten officieel dan ook schoolexamens.

Hoe dit allemaal precies zit, horen de leerlingen van leerjaar 3 en 4 deze maand van hun mentor tijdens een exameninstructie.

Deze instructie ontvangt u ook via Som.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u deze stellen aan de mentor van uw zoon/dochter of aan de examensecretaris, mw. Dijkstra (m.dijkstra@ctstorkcollege.nl)

Powerpoint:

Instructie leerjaar 3

Instructie leerjaar 4

PDF:

Instructie leerjaar 3

Instructie leerjaar 4