Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties die tijdens de ouderavond gebruikt zijn.

Klas 3

Ouderavond leerjaar 3 BBL/KBL schooljaar 2018-2019

Klas 4

Ouderavond leerjaar 4 BBL/KBL schooljaar 2018-2019