De Ouderraad

De ouderraad in oprichting van het C.T. Stork College is op zoek naar U!

Komend jaar willen we graag starten met een nieuwe ouderraad. Komende uit de vroegere, kleine scholen, hebben we nu mensen nodig om samen te kijken wat nodig is om onze leerlingen, uw kinderen, te begeleiden naar hun toekomst.

  • De ouderraad zal ongeveer zeven tot tien leden groot zijn en vergadert vijf tot zeven keer per schooljaar.
  • Bij de vergaderingen van het ouderraad is een teamleider aanwezig. Deze zorgt voor informatie van en naar de school.
  • Vaste agendapunten van het ouderraad zijn de inzet van het ouderraad, de organisatie van extra activiteiten op school en de zaken waarbij ouders advies- en instemmingsrecht hebben op het medezeggenschapsniveau van vestiging en overstijgend.
  • De ouderraad ’bewaakt’ de belangen van ouders en leerlingen in algemene zin.
  • De ouderraad adviseert de school in haar communicatie met en naar ouders en draagt bij aan de ontwikkeling van identiteit van de school.
  • Standpunten van het ouderraad worden door de leden meegenomen naar de medezeggenschapsraden:
    • Vestingingsmedezeggenschapsraad (VMR) en
    • de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)