Schoolleiding

C.T. Stork College is een samenwerking tussen Scholengroep Carmel Hengelo en Openbare ScholenGemeenschap Hengelo.

De schoolleiding wordt gevormd door vijf teamleiders die de onderbouw en profielen vertegenwoordigen.

Teamleiders

Volgorde foto's van links naar rechts:

Mevr. Irma Lansink

Onderbouw

Dhr. Rik Dekker

Economie & Ondernemen

Dhr. Patrick ten Voorde

Zorg & Welzijn

Dhr. Benno Hams

  • Bouwen, Wonen en Interieur
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Theoretisch Gemengde Leerweg

Directeuren

De moederorganisaties worden vertegenwoordigd door twee directeuren:

Mevr. Astrid de Jong (OSG)

Mevr. A. Roelfs (SCH)