Onze visie

Selecteer een pagina:

Binnen C.T. Stork College staan de volgende punten centraal:
Leerlingen van het C.T. Stork College worden uitgedaagd steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun eigen leerproces zoveel mogelijk zelf te sturen en vorm te geven. Het toekomstperspectief en duidelijkheid wordt hierbij altijd geborgd. De school biedt een diversiteit in didactische werkvormen en oriëntatie op de mogelijkheden in de praktijk en toekomst. Leerlingen nemen actief deel aan het hele proces en oriënteren zich op de mogelijkheden in de praktijk en toekomst.

Gekend en gezien worden
Elke leerling voelt zich gekend en gezien en heeft het gevoel dat de docent er voor hem en haar is. Het onderwijs vindt plaats in een vertrouwde kleinschalige setting, waarin leerlingen in kleine groepen aan de slag zijn, zich veilig voelen en persoonlijke aandacht krijgen.

Maatwerk
Om talenten en vaardigheden van leerlingen te versterken en uit te breiden, besteedt C.T. Stork College in haar aanbod aandacht aan verbreden en/of verdiepen van de vaardigheden in het programma.

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
Vanuit een veilige thuisbasis slaan leerlingen hun vleugels uit om hun blikveld te verruimen en grenzen te verleggen. Leerlingen ontdekken hun eigen talenten. Ook als zij al precies weten wat zij willen, ontdekken zij soms verrassende andere talenten en interesses. Leerlingen werken aan hun mensbeeld en maken binnen en buiten de schoolkennis met de maatschappij.

Samen
Een bijdrage leveren aan de toekomst van de leerling gebeurt samen. Docenten werken samen, leerling en docent maken kennis met elkaars belevingswerelden en groeien naar elkaar toe en de school biedt ruimte aan interactieve vormen van ouderbetrokkenheid.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld