Talentontwikkeling

Wij hebben aandacht voor de ontwikkeling van talenten in de breedste zin van het woord. Met name in de onderbouw is dit de basis voor het eigen keuzeproces van leerlingen:

  • Herkennen van eigen kwaliteiten
  • Keuzes leren maken
  • Gestructureerd plannen

Er is ook ruimte voor een creatieve ontplooiing. Voor leerlingen is de creatieve vorming essentieel in een maatschappij waarin het steeds meer om processen, dan om producten gaat. Van de leerlingen die we nu in onze school opleiden verwachten wij dat zij straks creatieve burgers zijn die in de toekomstige maatschappij hun eigen (werkzame) leven sturing, vorm en inhoud kunnen geven.