Oriëntatie op de profielen - leerjaar 2

Oriëntatie op de profielen – leerjaar 2

In april volgend jaar moeten alle leerlingen van leerjaar 2 een beroepsgericht profiel kiezen voor leerjaar 3. Ter voorbereiding op deze keuze, zijn er twee voorlichtingsmiddagen gepland. Op deze middagen oriënteren de leerlingen zich: zij kunnen ontdekken wat een profiel inhoudt en welk profiel het beste bij hem of haar past.

De data waarop de voorlichtingsmiddagen plaatsvinden zijn donderdag 29 november 2018 en donderdag 6 december 2018 (telkens van 12.20 uur tot 16.00 uur).

Op deze middagen bezoeken de leerlingen op het C.T. Stork College twee profielen naar keuze. Wij bieden in leerjaar 3 vier verschillende beroepsgerichte profielen aan voor BBL en KBL en één beroepsgericht profiel voor TGL.

BBL/KBL

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Economie & Ondernemen (E&O)
Zorg & Welzijn (Z&W)
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Economie & Ondernemen (E&O)
Zorg & Welzijn (Z&W)


TGL

Dienstverlening & Producten (D&P)

Voorafgaand aan de bezoeken zijn de leerlingen in de LOB-lessen via theorieopdrachten in AMN al bezig geweest met de oriëntatie op de profielen. Tijdens de 2 geplande middagen kunnen zij via allerlei praktische opdrachten verder ontdekken wat een profiel inhoudt.

Oriëntatie op de profielen - leerjaar 2