Ondersteuning

De ondersteuning in onze school is er op gericht om leerlingen een compleet aanbod te bieden om het diploma te behalen op weg naar MBO en de toekomst. De ondersteuning kan er op gericht zijn om de resultaten van een vak of een competentie te verbeteren, maar kan ook gericht zijn op het excelleren als het gaat om talenten in diverse vakgebieden.

De ondersteuning van C.T. Stork College zal per 1 oktober 2018 ook terug te vinden zijn op de website van het Samenwerkingsverband VO 23.02. De invoering van de Wet passend onderwijs moet er voor zorgen dat er voor alle leerlingen in de regio een passend aanbod beschikbaar is. Het passend aanbod is bedoeld voor leerlingen die in meer of mindere mate een ontwikkelingsachterstand hebben op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied. De doelen van passend onderwijs moeten ervoor zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen.

De ondersteuning die wij als C.T. Stork College bieden is beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. Bij het ondersteuningsaanbod gaat de school uit van de volgende doelen:

  • Leerlingen krijgen zo goed mogelijk onderwijs en docenten zijn zo goed mogelijk toegerust
  • Versterken van de basis
  • Ouders zijn betrokken bij hun kind op school
  • Scholen werken samen

In het ondersteuningsprofiel staat precies wat we kunnen. Als een leerling verder geholpen moet worden dan is de school intermediair. We geven echter geen therapie of behandeling. Dat ligt buiten de school.

Versterken van de basis

Goed lesgeven vormt de basis en betekent tegemoet komen aan de individuele verschillen tussen leerlingen en tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het vergroten van kennis en expertise van docenten en OOP is hierbij essentieel.

Belangrijke kernwoorden bij ‘het versterken van de basis’ zijn: relatie, competentie en autonomie.

C.T. Stork College staat voor:

  • Een sterk mentoraat en persoonlijke begeleiding;
  • Een sfeer van openheid en structuur;
  • Een cultuur van leren leren en actief leren;
  • Het bevorderen van excelleren;
  • Een ondersteuningsaanbod met als einddoel: het diploma behalen;
  • Het bevorderen van een eigen verantwoordelijkheidsbesef bij leerlingen (LOB).

De ondersteuning in beeld

Schema Ondersteuning

Toelichting op het schema van de ondersteuningsstructuur

Het ondersteuningsbureau vormt de dagelijkse ondersteuning van mentoren en collega’s. Zij bestaat uit een ondersteuningsteam van ondersteuningscoördinatoren, leerlingbegeleiders en de orthopedagoog. De ondersteuningscoördinator geeft leiding aan het ondersteuningsbureau. Binnen het ondersteuningsbureau is er een breed ondersteuningsteam werkzaam bestaande uit collega’s die een taak hebben in de ondersteuning. Dit team bestaande uit leerlingbegeleiders en de orthopedagoog zijn niet dagelijks op het bureau aanwezig, maar bestrijken met elkaar de gehele week. Elk heeft zijn of haar specifieke taak en is daarnaast gekoppeld aan één of meerdere afdelingen.
De trainingen en steunlessen worden verzorgd door docenten ( of onderwijsassistenten) met taken. Dat geldt ook voor talentontwikkeling. Trainingen, steunlessen en talentontwikkeling worden één of meerdere malen per week aangeboden. De ondersteuningscoördinatoren matchen vraag en aanbod.

Wat is pluspunt?

Het kan gebeuren dat het echt even niet meer gaat in de klas. Dan komt Pluspunt in beeld. Het verblijf in Pluspunt is van korte duur en maximaal 6 weken. Het doel van Pluspunt is gericht op terugkeer naar de klas.
De ondersteuningscoördinatoren coördineren de verwijzing naar en plaatsing binnen het Pluspunt. Pluspunt is er voor leerlingen die tijdelijk niet in de klas kunnen verblijven. Zij worden geholpen middels een bepaald op maat gesneden programma om op een juiste wijze weer terug te kunnen keren in de klas. Met de leerling samen worden doelen geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden. Het Pluspunt is dagelijks bemand.