Onderwijs en waarden

Selecteer een pagina:

Leerdoelen
Leerdoelen betreft de kennis, vaardigheden en houdingen die leerlingen zich eigen maken gedurende een les, lessenreeks, project. Wat moet er met de opdracht of les worden bereikt?

Leerinhoud
Leerinhoud betreft alle kennis, vaardigheden en houdingen die gekoppeld zijn aan een lessenreeks, project of thema. Wat leren leerlingen gedurende de les(senreeks)?

Leeractiviteiten
Leeractiviteiten omvat het hele scala aan handelingen die de leerlingen uitvoeren tijdens het onderwijsleerproces. Hoe leren en werken de leerlingen gedurende de opdracht of les?

Docentrollen
Docentrollen betreft alle rollen die leraren (en ook ondersteuners, gastdocenten, etc.) vervullen tijdens het onderwijsleerproces om het leren van de leerling te bevorderen: motiveren/enthousiasmeren, diagnose stellen, uitleggen, instrueren, begeleiden, ontwerpen, onderzoeken, voordoen, beoordelen, feedback geven mentor zijn.

Bronnen en materialen
Bronnen en materialen betreft alle papieren en digitale materialen die een onderwijsleerproces ondersteunen. Dit kunnen lesmethodes, zijn, maar ook personen (experts) die leerlingen en leraren raadplegen tijdens het leerproces. Denk hierbij ook aan computers en digiborden.

Groeperingsvormen
Groeperingsvormen gaat over de groepsindeling binnen de les, lessenreeks of het project. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een afwisseling tussen individuele opdrachten, groepswerk, of klassikale lessen.

Leeromgeving
Leeromgeving verwijst naar de indeling en aankleding van de plaats waar het leren van leerlingen binnen een les, lessenreeks of project plaatsvindt: op school, thuis en/of elders. Het gaat daarbij zowel om de fysieke als de digitale leeromgeving. Tot de fysieke leeromgeving behoren bijvoorbeeld klaslokalen binnen de school, werkhoeken buiten het klaslokaal, practicumlokalen, het domein, maar ook locaties buiten de school waar leerlingen bijvoorbeeld stage lopen of projectwerk doen.

Tijd
Tijd verwijst naar de hoeveelheid tijd die bijvoorbeeld een les of lessenreeks in beslag neemt en hoe de tijdsverdeling over de verschillende leeractiviteiten er binnen de les uitziet. Hiertoe behoort ook de verhouding tussen studielasturen en contacttijd en tijd voor huiswerk.

Toetsing
Toetsing betreft het toetsen, beoordelen en waarderen van de mate waarin een leerling de leerdoelen heeft bereikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen formatief (diagnostisch) en summatief (meten van kennis) toetsen.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld