Week tegen Pesten

21.09.2020

Deze week besteden wij aandacht aan de Week Tegen Pesten.

Hierin staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. Het motto van dit jaar is dan ook samen Stork, samen aan zet: samen met je klas, het team, de hele school, we aan zet zijn om op een prettige manier met elkaar om te gaan.

Om de sociale veiligheid binnen het C.T. Stork College in kaart te brengen, wordt in deze week een enquête afgenomen onder leerlingen EN personeel.
Alle leerlingen krijgen een e-mail met daarin een enquête over de veilige school. Het is de bedoeling dat alle leerlingen deze enquête gaan invullen.
Ze mogen dit thuis doen, of bijvoorbeeld tijdens een mentorles…