Update belangrijk nieuws voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen (brief 16 maart)

16.03.2020

Update maandag 16 maart

MEMO





Aan: ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen


Van: schoolleiding en directie C.T. Stork College


Datum: 16 maart 2020


_________________________________________________________________________________

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling(en),

Gisteren hebben wij jullie/u geïnformeerd over de bestaande en aanvullende landelijke maatregelen die gelden tot en met 6 april. Vanaf vandaag maandag 16 maart is de school niet open voor onderwijs en het schoolplein niet toegankelijk. Dit geldt voor alle leerlingen: ook voor de examenleerlingen.

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn, nu en ook de komende dagen. We proberen u de komende tijd zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien, via mail en ook staat de informatie op de website van de school.

Wat betekenen de maatregelen voor het onderwijs aan leerlingen?

We gaan het onderwijs op afstand faciliteren, waarbij vooralsnog SOM leidend is en het lesrooster in Zermelo wordt aangehouden. Houd dit rooster thuis ook aan, dat helpt structuur te houden. We willen benadrukken dat het geen vakantie is, leerlingen zijn niet vrij.

Wat verwachten we van leerlingen?

Leerlingen volgen op ingeroosterde momenten het onderwijs op afstand
Leerlingen leveren gemaakt huiswerk in conform afspraken met de docent

Aanbieden van onderwijs onderbouw (klas 1 en 2)

In SOM worden weekplanners geplaatst

Het gaat voor deze week (16 maart tot en met 20 maart) om 3 vakken. Dat zijn de vakken: Nederlands, Engels en wiskunde

In de opdrachten staat vermeld hoe de leerling zijn gemaakte werk moet laten zien of inlevert. Dit gemaakte werk moet de leerling op de vrijdag voor 12.00 uur ingeleverd hebben. De docent geeft de leerling een terugkoppeling via de mail. Ook kan de leerling via de mail vragen stellen
Voor de week van 23 maart tot en met 27 maart worden nieuwe weekplanners in Som geplaatst. Ook deze moeten weer gemaakt en ingeleverd worden via de mail op vrijdag 27 maart voor 12.00 uur
Dit geldt ook voor de week van 30 maart tot en met 3 april

Andere belangrijke informatie voor de onderbouw:

De ouderavonden (reflectiegesprekken 15-minuten) worden verplaatst en vinden plaats op een later tijdstip. U ontvangt hierover opnieuw bericht
De uitkomsten van de leerlingbesprekingen worden uitgesteld. Wel is het belangrijk om de komende weken, zeker in het geval van opgelopen achterstand, goed de weekplanners te volgen en het huiswerk te maken.

Aanbieden van onderwijs bovenbouw (klas 3)

In de derde klas werken we met weekplanners. Elke week is er een planner voor de theorievakken en uiterlijk vrijdag moet het gemaakte werk worden ingeleverd
Uiterlijk woensdag 18 maart mailt de mentor de weekplanners naar de leerlingen (klas). Op vrijdag 20 maart voor 12.00 uur moet het gemaakte werk ingeleverd zijn bij de vakdocent

In de opdrachten staat vermeld hoe de leerling zijn/haar gemaakte werk moet laten zien of inlevert. De docent geeft de leerling een terugkoppeling via de mail. Ook kan de leerling via de mail vragen stellen


Voor de week van 23 maart tot en met 27 maart worden nieuwe weekplanners opgestuurd en deze moeten worden ingeleverd via de mail op vrijdag 27 maart voor 12.00 uur
Dit geldt ook voor de week van 30 maart tot en met 3 april

Andere belangrijke informatie voor de bovenbouw klas 3:

De stage voor de derdejaarsleerlingen (inclusief LWT) komt voorlopig te vervallen; had je al een stageadres maar nog niet gecommuniceerd met het LOB-centrum, geef dit adres dan door aan je mentor. De school zal zorgen voor een brief naar je stageadres dat de stage voorlopig niet doorgaat
Zodra er nieuws is over een toetsweek wordt u geïnformeerd.

Aanbieden van onderwijs bovenbouw (klas 4)

Leerlingen gaan zich volgens het rooster middels eindexamensite.nl voorbereiden op het examen. Dit is een site waar geoefend kan worden door examens te maken. Ook wordt er feedback gegeven. De docent kan hier ook met de leerling meekijken en de vorderingen volgen
We verwachten dat de leerling minimaal 2 examens per vak maakt in de periode van 18 maart tot en met 30 maart . We gaan er van uit dat er elke week 1 examen per vak gemaakt wordt.
Voor vragen over de leerstof kan de docent gemaild worden

Andere belangrijke informatie voor de bovenbouw klas 4:

De SE-toetsen gaan voorlopig niet door. Deze worden uitgesteld totdat we meer informatie krijgen van het Ministerie van Onderwijs.
Overige ontwikkelingen voor de examenleerlingen houden we in de gaten. We wachten op bericht van het Ministerie van Onderwijs. Dat geldt ook voor de praktijkvakken.

Wat verwachten we van ouder(s)/verzorger(s)?

U heeft als ouder(s)/verzorger(s) een belangrijke rol in deze situatie. Wij vragen uw medewerking om er zoveel mogelijk op toe te zien dat uw zoon/dochter thuis bezig is met huiswerk conform de richtlijnen.

Verdere zaken

Het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen blijft de mentor
Opvang op school van uw kind is mogelijk indien u in de vitale sector werkzaam bent. Wel vragen wij u dit vooraf (minimaal 24 uur van te voren) te melden via info@ctstorkcollege.nl
Mochten er leerlingen zijn die nog boeken
in hun kluisje hebben en deze willen ophalen, dan is dit mogelijk. Dat kan deze week op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 maart tussen 8.30 uur – 15.30 uur; de leerling meldt zich bij de receptie
De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.30 – 15.30 uur. Desondanks vragen wij u om ons bij voorkeur niet telefonisch te benaderen, maar een mail te sturen naar de school, zodat wij ook voor anderen bereikbaar blijven (info@ctstorkcollege.nl)
De schoolexamens gaan tot nader bericht niet door. In de loop van deze week verwachten wij meer informatie hierover te krijgen en zullen wij u informeren
Raadpleeg voor actuele informatie zoveel mogelijk de website van de school

Wij hebben er vertrouwen in dat wij samen met jullie/u in deze bijzondere situatie, het onderwijs zo goed mogelijk vorm kunnen blijven geven.

Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding en directie C.T. Stork College


Anja Roelfs, directeur onderwijs Scholengroep Carmel Hengelo

Astrid de Jong, directeur onderwijs Openbare Scholengroep Hengelo