C.T. Stork College en scholengemeenschap Reggesteyn in finale Vakkanjers

19.05.2020

Kom met oplossingen en ideeën om jongeren meer te laten bewegen. Dat was de opdracht van de Johan Cruyff Foundation.

De teams van beide scholen veroverden met hun idee voor een interactieve oefenwand een plek in de finale.