COVID-19 (aanpassing rooster)

17.01.2021

Op deze informatiepagina staan de actuele corona-maatregelen en afspraken die op onze school gelden.

Inrichting onderwijs van maandag 18 januari t/m maandag 8 februari

Klik op de brief voor meer informatie (deze brief is op vrijdag 15 januari via Som verstuurd):
Leerjaar 1 en 2 (uitgezonderd 2BB4)
Klas 2BB4
Leerjaar 3
Leerjaar 4

De GGD heeft bij een leerling een besmetting met het coronavirus COVID-19 vastgesteld?

Wat gebeurt er nu?
Op het moment dat er een besmetting wordt geconstateerd, gelden de richtlijnen en protocollen van de deskundigen van de GGD. We laten ons in al onze besluiten en vervolgstappen leiden door hen. Zij zijn deskundigen en weten wat goed is om te doen en wat juist niet. Wat we nu in elk geval kunnen melden is het volgende:

1. De besmette leerling blijft 10 dagen thuis in quarantaine
2. De lessen gaan door. Leerlingen vallen onder de leerplicht en moeten dus naar school, tenzij ze gezondheidsklachten hebben. Zie verder de richtlijnen van het RIVM
3. In verband met privacywetgeving kunnen wij geen mededelingen doen over persoonlijke gegevens en omstandigheden van de besmette persoon
4. De GGD heeft in samenwerking met de familie van de leerling én de leerling een ‘contactonderzoek’ uitgevoerd om uit te zoeken met wie de besmette persoon in contact is geweest
5. De GGD bepaalt óf en wélke personen verder onderzocht gaan worden. Deze personen ontvangen hierover bericht ontvangen van de GGD en daar waar nodig verblijven ze in thuisquarantaine
6. Wie geen bericht heeft gekregen van de GGD mag gewoon naar school
7. De GGD bepaalt óf en wélke maatregelen verder nodig zijn. Indien nodig, hoort u van ons.

Kan mijn kind naar school?

Ja, leerlingen die niet ziek zijn moeten gewoon naar school. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt, zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet.

Bij welke klachten moet de leerling thuisblijven?

Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet de leerling thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Lees meer over de symptomen op De ziekte COVID-19.

Ziek melden

Bij gezondheidsklachten zoals hiervoor beschreven geldt dat leerlingen en medewerkers thuisblijven. Leerlingen worden door een ouder/verzorger ziekgemeld. Dat kan op de gebruikelijke manier.