Respectprotocol

Respectprotocol

Dit protocol is erop gericht om het schoolteam, de ouders en de leerlingen op de hoogte te brengen van alles wat de school wil doen om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te scheppen.

Klik hier voor het respectprotocol