Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut

Scholengroep Carmel Hengelo ziet het als haar taak om onderwijs te bieden en om de leerlingen hulp te bieden en te begeleiden zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en kritische mensen die op eigen benen kunnen staan. Daarvoor is een uitnodigend, veilig en plezierig leer- en werkklimaat een belangrijke voorwaarde. Dit betekent dat we duidelijk moeten zijn over wat we van elkaar verwachten en dat leerlingen moeten weten wat hun rechten en plichten zijn.

Klik hier voor het leerlingenstatuut