Examendata 2019-2020

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste data rond de examens van schooljaar 2019-2020.


Let op: het examenjaar is een gewoon schooljaar waarin je in de schoolweken beschikbaar moet blijven voor school. Mocht er iets met de examens niet goed zijn gegaan, dan moet je weer naar school kunnen komen.

Week van 9 maart: Exameninstructie door de mentor. Je ontvangt je precieze examenrooster en de laatste voorlichting over de examenregels.

Week van 16 maart
: Toetsweek 2. Je maakt je laatste toetsen.

Weken van 23 maart en 30 maart
: Lesweken met de laatste voorbereidingen voor de examens én de laatste herkansing.

6 t/m 21 april
: Je maakt het praktijkexamen van je profiel. Hiervoor ben je meerdere dagdelen op school. Het aantal dagen verschilt per profiel.

6 t/m 20 mei
: Digitale eindexamens bbl en kbl. Dit is een schooleigen rooster: dit ontvang je in de week van 9 maart.

25 en 26 mei
: Reservedagen digitale eindexamens bbl en kbl.

7 t/m 19 mei:
Eindexamens tgl. De precieze data kun je al vinden op: www.examenblad.nl

10 juni
: Examenuitslag: je wordt gebeld vanaf 14:30. Geslaagde leerlingen komen om 17:00 op school.

11 juni
: Gezakte leerlingen komen om 8:30 op school.

11 juni
: Vóór 13:00 inleveren aanvraag herexamen

15 t/m 19 juni
: Herexamens alle vakken, bbl, kbl en tgl

26 juni
: Herexamenuitslag: je wordt gebeld vanaf 11:00.


1 en 2 juli
: Diploma-uitreiking. Zo gauw de indeling bekend is, wordt deze hier op de site vermeld.

Klik hier voor de planning BBL/KBL (digitaal)

Klik hier voor de planning TGL (papier)