De Ouderraad

Selecteer een pagina:

De medezeggenschap op het C.T. Stork College:
Op het C.T. Stork College is de medezeggenschap voor ouders, leerlingen en personeel in verschillende groepen georganiseerd:
- Medezeggenschapsraad op locatie en stichtingsniveau (Zowel OSG als Carmel) met een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeel
- Ouderraad
- Leerlingenraad

Medezeggenschapsraad: VDMR
Op het C.T. Stork College is een medezeggenschapsraad die feitelijk uit twee raden bestaat, omdat onze school formeel ook uit twee scholen bestaat: een OSG-deel en een Carmel-deel. Het OSG-deel van de medezeggenschapsraad heet "Vestigings-MR" (VMR). Het Carmel-deel heet "Deel-MR" (DMR).

De beide raden functioneren in de praktijk als één raad, maar bij verkiezingen is het onderscheid relevant: voor de DMR kunnen alleen Carmel-medewerkers, -ouders/verzorgers en -leerlingen zich kandideren en stemmen en voor de VMR alleen OSG-medewerkers, -ouders/verzorgers, -leerlingen.

De MR werkt hard om een moderne medezeggenschapsraad te zijn. We zijn een vertegenwoordiging van de belangrijkste stakeholders in het onderwijsproces: de leerlingen, hun ouders en het personeel. We bieden de schoolleiding de meerwaarde van een blik op beleid vanuit het gezichtspunt en de belangen van die stakeholders. Daarom streven we ernaar het controleren van gevormd beleid zoveel mogelijk te verschuiven naar het constructief meedenken tijdens de vorming van beleid, op onderwerpen die te maken hebben met strategie, visie, beleid en bedrijfsvoering op locatieniveau.

VDMR twee nieuwe leerling-leden
Per aanvang schooljaar ’22-’23 heeft de VDMR op het C.T. Stork College twee nieuwe leerlingen binnen haar geleding. Deze twee vacante plekken zijn ontstaan omdat aan het einde van het huidige schooljaar de VDMR afscheidt neemt van twee leerlingen: Merle ter Elst (Geslaagd) & Inaas Aslib (Stopt).

Wij zijn erg blij dat we vanuit de kersvers opgerichte leerlingenraad Quinten Cruetzburg (huidig 1e jaars) & Maria Chamoun(huidig 1e jaars) zich beschikbaar hebben gesteld. Zij zullen samen met zittend lid, Marius Marcus (huidig 3e jaars), de leerling-geleding van de VDMR gaan vormen.

Voor contact met de VDMR kunt u mailen naar vdmr@ctstorkcollege.nl.

Medenzeggenschap binnen SCH en OSG
Boven de VDMR van het C.T. Stork College hebben OSG en SCH ook nog overkoepelende MR-organen:

Scholengroep Carmel Hengelo heeft een centrale medezeggenschapsraad (CMR). Hierin zitten 2 ouders/verzorgers, 4 leerlingen en 6 personeelsleden. Tom Blaauwgeers is lid van de CMR en werkzaam op het C.T. Stork College. De Stichting Carmel College kent ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

OSG Hengelo heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten 2 ouders/verzorgers en 4 personeelsleden. Er is een vacature in de GMR voor een medewerker van het C.T. Stork College.

Voor contact met de CMR van Carmel Hengelo kunt u mailen naar t.blaauwgeers@ctstorkcollege.nl (Voorzitter CMR Carmel Hengelo)
Voor contact met de GMR van OSG Hengelo kunt u mailen naar w.stortelder@osghengelo.nl (Secretaris GMR OSG-Hengelo)

Ouderraad: OR
De ouderraad “bewaakt” de belangen van ouders en leerlingen in algemene zin en adviseert de school in haar communicatie met en naar ouders. Vaste agendapunten van de ouderraad zijn de inzet van de ouderraad, de organisatie van extra activiteiten op school en zaken waarbij ouders advies- en/of instemmingsrecht hebben op medezeggenschapsniveau.
De standpunten van de ouderraad worden door de leden meegenomen naar de medezeggenschapsraden:
- VDMR
- GMR

Voor contact met de ouderraad kunt u mailen naar b.hams@ctstorkcollege.nl (teamleider)

Leerlingenraad: LR
De leerlingenraad “bewaakt” de belangen van leerlingen in algemene zin en adviseert de school in haar communicatie met en naar leerlingen. Vaste agendapunten van de leerlingenraad zijn de inzet van de leerlingenraad en zaken waarbij leerlingen advies- en/of instemmingsrecht hebben op medezeggenschapsniveau.
De standpunten van de leerlingenraad worden door de leden meegenomen naar de medezeggenschapsraden:
- VDMR
- GMR

Voor contact met de leerlingenraad kunt u mailen naar j.coster@ctstorkcollege.nl (Begeleidend docent Leerlingenraad)

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld