Ophalen rapport leerjaar 3

09 juli

Op vrijdag 9 juli

halen de leerlingen van leerjaar 3 hun rapport op. Waar? De mentor heeft een afspraak gemaakt in welk lokaal hij/zij de rapporten uitreikt.