Aanmelden leerjaar 1 schooljaar

4 maart t/m 5 maart

De aanmelding van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2019-2020 (leerjaar 1) vindt (fysiek) plaats op het C.T. Stork College op:

Maandag 4 maart van 16.00 - 20.00 uur

Dinsdag 5 maart van 16.00 - 18.00 uur

Voor de inschrijving dient u het volgende mee te nemen:

- Burgerservicenummer leerling (o.a. te vinden op de zorgpas)

- Aanmeldingsformulier

- Toestemmingsverklaring beeldmateriaal:

- Indien van toepassing de vertrouwelijke vragenlijst

- Origineel aanmelddocument (advies van de basisschool, alleen voor basisscholen uit Hengelo, Borne en Delden)

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Klik hier voor het formulier toestemmingsverklaring beeldmateriaal

Klik hier (indien van toepassing) voor de vertrouwelijke vragenlijst

Lukt het niet om formulieren te downloaden of te printen, dan zijn de formulieren uiteraard op de aanmeldingsavond beschikbaar.